ABM Arkitektkontor

ABM Arkitektkontor i Luleå är specialiserade på om- och tillbyggnationer, särskilt för kommuner och landsting men även för privata aktörer.
Vi projekterar och byggleder exempelvis om- och tillbyggnationer av skolor, ishallar, bostäder, kontor och vårdcentraler.

ABM Arkitektkontor har sitt ursprung i företaget Malmfältens Arkitektkontor som grundades 1962. Roger Lundgren är sedan 2006 ensam ägare till ABM Arkitektkontor.

Uppdragsgivare
Företagets kundkartotek är gediget. I det finns bl a fastighetsbolag såsom Axfast, Diös, Norrporten, Norrvidden, Lulebo m fl. Dessutom har företaget haft uppdrag åt de flesta kommunerna i Norrbotten samt Norrbottens läns landsting. Luleå kommun samt Norrbottens läns landsting är förnärvarande de största uppdragsgivarna.

Verksamheten
ABM Arkitektkontor har en bred kompetens och är med i alla skeden inom byggprocessen – förutom själva byggandet.
- Vi utreder, gör statusbesiktningar, projektleder, projekterar A- och K, upphandlar entreprenader och konsulter, byggleder, utför byggkontroll, är kvalitetsansvariga enligt PBL och besiktar entreprenader.
Vi förvaltar även tre fastigheter med bostäder, kontors- och affärslokaler i centrala Luleå.
- Komplexiteten i om- och tillbyggnadsprojekt, med kvarvarande hyresgäster och gamla efterhand ombyggda konstruktioner, kräver noggrann planering. B la undersöker och mäter vi alltid byggnaden på plats. Ofta krävs noggrann planering för verksamheten och då upprättar vi etappindelningsritningar där tidpunkter för omflyttningar av hyresgäster och entreprenadarbeten specificeras.